TJENESTER FOR BEDRIFTER

HEPP HEPP

Tiden er inne for å se de ansatte som sin viktigste ressurs og satse på dem.

Vi tror på raushet, ærlighet, respekt og en dose sunt bondevett kan legge grunnlag for utvikling og trivsel for oss mennesker.

Alle våre tjenester kan skreddersys etter deres behov og mål

Våger du å gjøre noe annerledes?

Vi har et stort engasjement for folkaa og tror at dersom man har et langsiktig fokus er det lettere å opprettholde gode vaner.

Ta kontakt med oss, så har vi hyggelig prat om hvordan HEPP kan bidra i din bedrift

hello-i-m-nik-281498

Utviklingsopplegg: Fra NÅ til Ønske

Dette er ett ”tett på”-opplegg, for team som er i endring.

En workshop hvor de ansatte får ta del i prosessen. Bedriften er avhengig av at de ansatte er med på laget, at de bevisstgjøres og tar eierskap til prosessen. De ansatte skal føle seg ivaretatt i løpet av endringsprosessen. Dette vil vi legge til rette for gjennom bevisstgjøringsøvelser, samtaler og diskusjon.

Hvordan kan dere ta fatt på endringene på best mulig måte, hvilke forventinger ligger hos de ansatte, er det noen gode ideer som må komme frem? Endringer setter i gang både tanker, følelser og handlinger hos den enkelte. Disse tar vi på alvor. Hvor skal fokuset være fremover?

Dette opplegget har et langsiktig perspektiv for en best mulig prosess.

Ta kontakt for mer informasjon

LES MER

En spennende worksshop for de ansatte

Et team, en bedrift eller en avdeling består av mange mennesker og som alle har sine individuelle mål.

Hvilke felles ønsker og forventinger har dere? Hvilken vei skal dere gå og hvordan skal dere komme dit?

FRA NÅ TIL ØNSKE

Ved å ha kreative prosesser ønsker vi at det skal settes i gang tanker, følelser og samtaler. Vi blander med øvelser, teori og samtaler i gruppene

En spennende workshop hvor de ansatte får ta del i prosessen.

Dette vil være et ”tett på”-opplegg, for team som er i endring.

 

Vi sjekker temperaturen;

Hvor er dere nå?

Hvor vil dere?

Hvordan vil dere ha det på veien?

Hva kan hver enkelt bidra med?

Sammen legger dere en plan

 

Kanskje dukker det opp noe nytt og spennende underveis i workshoppen dere ikke hadde tenkt på før?

Bedrifter er avhengig av at de ansatte er med på laget, at de bevisstgjøres og tar eierskap til prosessen. Om det er omstruktureringer, nye målsettinger eller endringsprosesser. De ansatte skal føle seg ivaretatt i løpet av prosessen. Dette vil vi legge til rette for gjennom bevisstgjøringsøvelser, samtaler og diskusjon.

Workshoppen går over flere samlinger. Hvor en samling er en dag. Vi anbefaler å ha minst to samlinger da dette gir prosessen et skikkelig fokus og man gir rom for refleksjon og læring.

Vi har lokale på Åmøy hvor vi kan ta i mot grupper på max. 15 personer, men kan også fikse andre lokaler, dersom dere ønsker det.

Ta kontakt for tilbud eller mer informasjon.

35

Motivator og businesscoaching

Å være grunder er både super gøy og super utfordrende.

Man skulle ønske det var en lineær linje mot suksess, men slik er det som oftes ikke. Med en økonomisk bakgrunn og grundeerrfaringer tilbyr  Grete Renate tjenesten motivator og Businesscoach

– For dem som går med tanker om å starte eget

– For dem som allerede er grunder og trenger noen til å støtte, heie og hjelpe til på veien

– For dem som trenger coaching i veivalg, verdiavklaring og målsetting

 

 

LES MER

Motivator og businesscoaching

Som coach bruker man spørsmål og bevistgjøringsøvelser slik at den som blir coachet finner svarene i seg selv.

Målet til den som coaches er svært individuelt. Han/ hun skal bevis

Coaching kan være så mye og er samtidig svært individuelt. En coach støtter og utfordrer gjennom spørsmål og øvelser i samtaler en til en. Man veileder, motiverer, lærer og trener for faglig og personlig utvikling.

Kanskje du har store drømmer, men strever med å gjøre dem om til handlinger?

eller du bare ønsker noen å støtte deg på noen som vet hva det vil si å drive eget.

UANSETT HVA DER ER, SÅ KAN DET VÆRE GODT MED STØTTE I PROSESSEN, OG VI VIL SVÆRT GJERNE BIDRA MED DET VI KAN.

Eksempler på hva som kan avdekkes i business-coaching

  • Verdiavklaring – Hva er viktig for deg/dere? Hvilke verdier vil du/ dere styre etter?
  • Målsetting – Hjelp til å sette de målene du/dere ønsker. Lær å sette SMARTEmål.
  • Plan – Hvordan omgjøre drømmer til handlinger? Hva kreves for å oppnå målet?
  • Refleksjon rundt egne styrker, svakheter, muligheter og trusler. Vi fokuserer på ressursene deres, og bygger videre på disse.
  • Hvor er fokuset?

Vi brenner for å hjelpe andre og ønsker at du skal få mer ut av det du allerede har. Det er både spennende og krevende å starte og drive egen bedrift. Målene er dine, sammen avdekker vi dem og setter kursen for hvordan de skal nås.

Vi er ikke unike og de eneste i verden på dette, men vi ønsker å yte vårt beste for våre kunder og går inn i arbeidet med hode og hjerte.

Vi har utdanning innen ledelse, markedsføring, økonomi og coaching. Vi har erfaring med salg og service både fra egen virksomhet og gjennom arbeid i en stor og innovativ bedrift.

Ønsker du å vite mer er det bare å ta kontakt med oss.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Erfaring og kunnskap

Denne type coaching er det stort sett jeg, Grete Renate som står for. Jeg er daglig leder i HEPP AS og min drøm er å kunne være en støtte for andre som også ønsker å se sine ambisjoner og drømmer i live. Min utdanning er økonomisk rettet, med størst vekt på markedsføring og personal. Jeg har en master i ledelse, er sertifisert NLP Coach og HR Coach. Jeg brenner for at folk skal få mer av det de ønsker og bedre hverdager. Erfaring med tidligere entreprenørskap og oppstarten av HEPP gjør at jeg har en forståelse for prosessen samtidig som jeg også har kjennskap til hvordan man lager seg forretningsside, setter verdier og andre strategier som kan være smart å ta med seg når man starter eller driver. Men mest av alt, ønsker jeg at andre skal se sine styrker og lage seg gode hverdager i en oppstartsfase eller i driftsfasen. Tanker har man uansett, og de kan både støtte og hemme oss.

PRISER:

Kartleggingstime: 500 ,-

Pris pr. time: 1100 ,-

Pakkepris 8 timer: 6500 ,-

Priser eks. mva

rawpixel-com-250087

HEPPENING : en annerledes dag for teamet

Teambygging, teambuilding, teamsamling, happening…

Kjært barn, mange navn.

Vi kaller det HEPPening

Vi planlegger, organiserer og holder HEPPenings for bedrifter.

Vi setter de ansatte i fokus, og har en annerledes dag der dere kan bestemme tema.

LES MER

HEPPENING : en annerledes dag for teamet

For at relasjoner skal vokse og bli gode må man møtes fysisk og prate sammen.

Det er da både tillit og trygghet oppstår, slik at man kan være ærlige, åpne og ha forståelse for hverandre.

Noen team sitter ikke samlet, og trenger å samles fysisk

Noen team har det travelt, og trenger ro til å prate

Noen team har mye tid, men trenger hjelp til å bli bedre kjent

Noen team er gode venner, og trenger bare litt ekstra giv i hverdagen

osv.

Uansett, så trenger hvert team en dag borte fra hverdagen, med fokus innover, på seg selv, teamet og kollegaene.

Denne dagen vil inneholde workshops med styrkebaserte øvelser.

Fokus på kommunikasjon, motivasjon, trivsel og samhold,

litt seriøst men selvsagt også noe useriøst.

Sunn og god lunsj. Kaffi og snaks i løpet av dagen. Alt dette og litt til, i rolige omgivelser på ÅMØY

Fokusområdet kan vi sette sammen, og vi tilpasser opplegget til den enkelte gruppen og deres behov.

Vi tar oss av planleggingen og organiseringen. Og syr gjerne inn andre samarbeidspartnere dersom dere ønsker et enda større fokus på helse. Naprapat og PT er blant annet noe vi kan sy inn i våre opplegg.

Gjør noe gøy for de ansatte – kontakt oss så lager vi et opplegg

Fordi menneskene er din viktigste ressurs. Du kan både risikere økte prestasjoner, trivsel og samhold, mindre sykefravær og økt lønnsomhet med ansatte som trives på jobb.
Ved hjelp av styrkebaserte prosesser som fokuserer på mennesket. Engasjerende opplegg som bygger på vår erfaring og kunnskap, samt ny forskning og positive organisasjonsstudier. Oppleggene våre består av teori, aktiviteter og øvelser som skaper bevisstgjøring hos den ansatte
Der du er, i naturen eller i et av våre lokaler. Vi bruker naturen og vårt lokale på Åmøy der vi kan det. Men vi kommer også dit du er, ellers har vi kontor på Randaberg.

HEPP HEPP for de ansatte.

Vi planlegger, organiserer og gjennomfører

utviklingsopplegg, kurs, foredrag og businesscoaching for bedrifter.

 

KONTAKT OSS