Forskjelligheter i team

Bli kjent med oss i HEPP. Et lite team med forskjeller, styrker og muligheter. En er oppvokst i byen og en er oppvokst på landet. En har vært rødruss og en har vært blåruss. Begge er vi positivt innstilte til å gi og få tillit til hverandre. Et godt utgangspunkt i teamarbeid.


Et team består av folk med forskjellige interesser, utdanning og erfaring. Et team er personer som er gjensidig avhengige av hverandre for å oppnå resultater. Et team kan også være virtuelt ved at de ikke sitter sammen men likevel skal samarbeide.

HEPP AS består av Grethe og Grete Renate. Vi et lite team. Samtidig som vi er så heldige å ha noen dyktige samarbeidspartnere med på laget.

Vi ønsker å fortelle litt om oss som team.


 

Vi er to damer med en felles interesse for mennesker og et brennende ønske om gode hverdager, læring og utvikling.

Våre likheter og forskjeller er mange. Og vi ønsker å se begge sider som styrker og muligheter.

Vi tar med oss forskjellig livserfaring, personlighet, arbeidserfaring, energi og humør inn i dette samarbeidet. Vi har ulike interesser og ønsker, styrker og svakheter. Samtidig har vi et felles ønske for at dette samarbeidet skal være fruktbart, lærerikt og gøy.

Forskjeller kan være sunt. Det gir mangfold, kreativitet, utfordringer og læring.

Vi heter nesten det samme og vi er begge utdannet NLP Coach og HR Coach. En er oppvokst i byen og en er oppvokst på landet. En har vært rødruss og en har vært blåruss. En er mor til tenåringer, mens en er småbarnsmor. En er utdannet sosialantropolog og en er økonom med master i ledelse. En har erfaring med å inspirere mennesker tilbake til jobb og en har erfaring med tall i olje.

Begge drømmer vi om å skape noe. Ha det gøy på jobb og gjøre det vi brenner for.  Trygghet er viktig for oss. Trygghet til å stå stødig i den man er. Vi ser helse som helhet og tror på at kropp og sinn henger sammen for hvordan vi har det. Vi har begge kjent på kroppen hva høyt stress og negativt tankekjør kan gjøre. Og vi har en stor forståelse for hverandre.

 


Har du tenkt over hvordan ditt team er?

Hvem er du i teamet, og hvem er kollegaene dine?

Hvilke styrker kan dere spille på hos hverandre?


 

Vi lærer hver eneste dag. Både fra samarbeid og selvstendig arbeid. Det er mye som rører seg i hverdagene og i livet. Og vi gjør så godt vi kan. Vi er åpne og ærlige med hverandre og med det minker vi misforståelser samtidig som vi lærer mye av hverandre. Samarbeid krever innsats fra begge parter uansett om man er to eller ti personer i et team.

Tillit er viktig


 

Det grunnleggende med tillit er at man har en positiv forventning til andres intensjon og oppførsel. “Å handle med tillit betyr å handle mot andre på en måte som formidler tro på deres integritet, pålitelighet og velvilje” – Jane Dutton

Våger du å være ærlig med din kollega om hvordan du har det og hva du tar med deg når du kommer på jobb?

Uansett om man gir eller får tillit, vil tillit være med på å gi oss relasjoner av høyere kvalitet. Ved å vise andre at man er til å stole på og at man stoler på andre ligger det store mulighet for å oppnå de energifylte møtene som Dutton (2003) ønsker å formidle gjennom sine teorier. Det som er med tillit, er at det kan ta lang tid å bygge, men kan rives ned på sekunder. Tillit krever innsatsvilje fra begge parter ved at man også må vise at man er til å stole på. Dersom man klarer å skape en holdning hvor vi både tar i mot og gir tillit vil det kunne oppstå en selvoppfyllende ring (Dutton, 2003) med at man får en grunnleggende følelse av å ville hverandre godt og at man handler med gode intensjoner.

Vi håper og tror at forskjellene våre vil gi HEPP tjenester det lille ekstra. Håper dette gjorde deg litt bedre kjent med oss, og kanskje noen refleksjoner rundt ditt team.

Det er ingen oppskrift som passer alle, hver og en må finne sin vei.


 

Skriv gjerne noe i kommentarfeltet om hva du mener gir et godt samarbeid.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Grethe og Grete Renate

Dutton, Jane E. (2003), Energize Your Workplace (1st ed), San Francisco: John

 

 

No Comments

Post a Comment